T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Davutpaşa Anadolu Lisesi

TARİHSEL GELİŞİM

DAVUTPAŞA ANADOLU LİSESİ

TARİHSEL GELİŞİM

1485 yılında Padişah II.Bayezid´in Sadrazamı Davut Paşa tarafından Sübyan Mektebi olarak kurulmuştur. İstanbul´un ilk Türk okuludur. Fatih Sultan Mehmed Döneminde Anadolu Beylerbeyliği olarak İstanbul’un fethinde büyük yararları bulunan Davut Paşa´ya Padişah büyük ayrıcalıklar vermiş, Aksaray meydanından bugünkü Yıldız Teknik Üniversitesi olarak kullanılan Davutpaşa Kışlasının bulunduğu yere kadar olan alanı Paşa´ya bırakmıştır. Davutpaşa´nın vakfı olan bu alan üzerinde adını taşıyan pek çok tarihi eser bulunmaktadır (Davutpaşa camii, Davutpaşa hamamı, Davutpaşa medresesi,  Davutpaşa türbesi gibi). Rumeli Beylerbeyi olarak 1478´de Rumeli atanan Davut Paşa burada da pek çok eser inşa ettirmiştir.

        Okul, yıllar içinde Osmanlı Eğitim sisteminde ki değişim ve gelişmeler çerçevesinde değişik kademelerde hizmet vermiş,1847 yılında açılan ilk Rüştiye Mektebi yine Davut Paşa olmuştur. Dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Kemal Efendi´de bu okulda öğretmenlik yapmıştır. 1894 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde okulun bugün sokak tarafına bakan duvarı hariç yıkılmış, yeniden 3 katlı yapı olarak inşa edilerek eğitime devam etmiştir.1913 yılında Sultani (lise) olmuştur.

         Cumhuriyet döneminde önceleri Erkek Orta Okulu,1955´ten itibaren karma Ortaokul ve en sonunda 1969 yılında lise olmuştur. Lisede biri tarihi diğeri ise modern olmak üzere iki ayrı bina mevcuttur. Her iki binada da eğitim verilmektedir. Davutpaşa Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013-2014 yılında genel liseden Anadolu lisesine dönüştürülmüştür.  

 

OKULUMUZUN  KRONOLOJİK  SIRALAMASI

                                    ( 1485 ) Mekteb – i Sübyan

                                    ( 1847 ) Rüştiye Mektebi

                                    ( 1891 ) Merkez Rüştiyesi

                                    ( 1913 ) Davutpaşa Sultanisi

                                    ( 1924 ) Davutpaşa Erkek Ortaokulu

                                    ( 1955 ) Davutpaşa Karma Ortaokulu

                                    ( 1969 ) Davutpaşa Lisesi

                                    ( 2013 ) Davutpaşa Anadolu Lisesi

 

Okulumuzun mezunları

Ord. Prof. Dr. Mehmet Şerafeddin YALTKAYA (14.01.1942-23.04.1947, 1924 yılında Dar’ül-Fünun İlahiyat Fakültesi’ne Kelâm Tarihi Müderrisi, daha sonra da İslâm Dini ve Felsefesi alanında Ord. Profesör oldu. 18 yıl kadar profesörlük yaptıktan sonra, 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi.)

Mehmed Celâleddin Dede (1848-1907, Bestekar. Yenikapı mevlevihanesinin yakınında bulunan ilkokulu bitirdikten sonra Davutpaşa Rüştiyesine devam etti. 1870 yılında babasının şeyhliği  fiilen bırakması üzerine, Konya çelebisinin izni ile mevlevihaneyi onsekiz yıl yönetti.)

Hayâlî Küçük Ali - Mehmet Muhittin SEVİLEN (1886 İstanbul -07.12.1974. Gölge oyunu ustası, meddah, oyun yazarı; asıl adı Mehmet Muhittin’dir. Karagöz’e olan ilgisi küçük yaşlarda devrin ünlü hayalilerini seyretmesiyle başlar. Davutpaşa Rüştiyesini bitirdikten sonra PTT’de çalışmaya başlar. 1. Dünya Savaşı sırasında askerliğini yapıp tekrar PTT’deki işine döner.)

Fevzi Altuğ (1878-1934, Şair. 1892 yılında Hicaz’a giden babası şeyh Ahmet ve annesi Selime ile İstanbul’a gelerek akrabalarının yanında kalarak orta dereceli eğitim veren Davutpaşa Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1898’de annesi ve babası ile birlikte Kırım’dan Türkiye’ye göç ederek Eskişehir’in Mamure mahallesine yerleşmiştir.)

Kemanî Abdülkadir Bey (1873-1946, Bestekâr, kemani, musiki nazariyatçısı, zakir ve hanende Abdülkadir Töre, Sultan Abdülaziz döneminde (1831-1876) Türkiye’ye elçi sıfatıyla gelerek (1873) Doğu Türkistan’ın Osmanlı devletine bağlanma işlemlerini yürütmüş olan, Füsûsu’l-Hikem şerhi sahibi Seyyid Yakub Han’ın oğludur. 1878-1882 yılları arasında ailece sığınmacı olarak bulundukları Hindistan’da Kişmir’in Srinagar şehrinde özel öğrenim görerek başladığı ilk öğrenimini İstanbul’a gönderilince Yusufpaşa Mekteb-i Osmânîsi’nde tamamladı. Davutpaşa Rüştiyesi ve İdadisinden mezun oldu. 2 yıl devam ettiği Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne’yi bitirmeden ayrıldı. Dahiliye ve Hariciye nezaretlerinde memur olarak çalıştı. )

Ali Suavi (1839-1878, Türk siyaset ve düşün adamı, gazeteci Ali Suavi Davutpaşa İskele Rüştiyesi’nde okudu. Bursa’da, Sivam’da ve Filibe’de Rüştiye Öğretmenliği, Sofya’da ticaret Mahkemesi Başkanlığı, Filibe’de Tahrirat Müdürlüğü görevlerinde bulundu. )

NEVİ (Divan şairi Malkara’da doğdu. Asıl adı Yahya’dır. Pîr Ali’nin oğludur. İstanbul’da Davutpaşa Medresesi’nde öğrenim gördü. Edebiyatımızda sade dilli ve samimi duygular bulunduran gazelleri ile tanınımıştır.)

Refik Fazıl Epikman (1902-1974, Ressam. Davutpaşa İdadisi’nden sonra 1918 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Avrupa sınavını kazanarak öğrenimine devam etmek üzere Paris’e gitti.)

Mustafa Nihat ÖZÖN (1896-1980, Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci. İstanbul’da Etmeydanı’nda doğdu. Şemsülmaarif, Burhanıterakki gibi özel okullardaki öğreniminin ardından Davutpaşa ve Gelenbevi Rüştiyelerine devam etti.)

Remzi Bengi (1907-1978, Yayımcı. Remzi Kitabevi sahibidir. Antakya’da doğdu. Küçük yaşta babası ölünce, ailesiyle İstanbul’a göçtü. Davutpaşa İdadisi’ni bitirdi.)

Genç Esad Feyzi (Doktor. Kolağası Feyzi Ağa’nın oğludur. Esad Feyzi babasının görevi nedeniyle bulundukları Gemlik, Pazarköy nahiyesine bağlı Gönenç köyünde 1874 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul’6a Davutpaşa Askeri Rüştiyesi’ni ve Tıbbiye idadısi’ni bitirerek, Tıp Fakültesine girer.)

Oğuz TANSEL (1915-1994, Şair. 15 Şubat 1915’te Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Meyre köyünde doğdu. İstanbul’da Davutpaşa Ortaokulunu ve Pertevniyal Lisesinde öğrenim gördü.)

Prof. Dr. Selma ulus (Marmara üniversitesi iletişim fakültesi dekanı)

Prof. Dr. Şükran Şıpka (Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Ömür Göksel (Türk pop müziği ses sanatçısı)

Necip Akar (Gripini icad eden kişi)

Aziz Nesin (Yazar)

Oğuz Aral (Karikatürist)

Tekin Aral (Karikatürist)

Fatma Girik (Oyuncu)

Ayşegül Aldinç (Şarkıcı)

Perran Kutman (Oyuncu)

Asaf Koçak (Karikatürist)

Murathan Mungan (Şair)

Fatih Cihan (Beşiktaş A takımında voleybolcu)

Ahmet Kaya (Şarkıcı)

Semih Kaya (Galatasaray takımında futbolcu)

Emre Çolak (İspanya Deportiva takımında futbolcu)

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 29.06.2013 - Güncelleme: 23.10.2017 14:32 - Görüntülenme: 14627
  Beğen | 16  kişi beğendi